SDO | Stratejik Düşünce Okulu SETA araştırmacılarından Sn. Çağatay ÖZDEMİR’in “Türk Dış Siyaseti” temalı sunumuyla başladı.
Ülkemizin dünyadaki stratejik konumunu ve dünya siyasetimizi ele aldığımız programda özellikle Avrupa, Orta Doğu sorunları ve çözüm politikaları üzerine konuşuldu. İnteraktif bir şekilde gerçekleşen sunumda ülkemizin dış siyasetinin getirileri, diğer ülkelerin siyasi adımlarına verilen yanıtlar dikkat çeken konulardı.