STRATEJİK DÜŞÜNCE OKULU

Yeni Nesil Genç!

Lise öğrencilerinin Türkiye’nin jeopolitik konumunun sonuçlarını, ileri-çağ tekniklerinin ülkemiz açısından önemini, yenilenebilir ve yeni enerji kaynaklarının ülkemiz ve dünyadaki yerini, küreselleşen dünyada beşeri faktörlerin değerlendirilmesi ve yol haritasının belirlenmesi gibi konuların farkına varılarak “Yeni Nesil Genç!” modelinin oluşturulması için düzenlenecek seminerler, konferanslar, geziler, ziyaretler ve yapılacak okumalardan oluşan iki aylık, seçilecek otuzar kişilik dört grup öğrenciyle gerçekleştirilecek olan eğitim ve kariyer programıdır.

 • Program İzmit ve Gebze olmak üzere iki ayrı merkezde gerçekleşecektir.
 • Programa kız ve erkek öğrenciler başvurabilecek, talebe göre kız öğrenciler için planlama yapılacaktır.
 • Lise öğrencilerinin dış politika, islamofobi, yeni nesil enerji kaynakları hakkında bilgilerini artırmak,
 • Öğrencilerin Türkiye’nin ekonomik potansiyeli hakkında farkındalıklarını artırmak,
 • Türkiye’nin küresel dünyadaki yerini belirlemek,
 • Bürokrat olma ideali taşıyan öğrencilere temel oluşturmak,
 • Yapılacak okumalar ve eğitim programlarıyla enerji kaynakları üzerinden ekonomi, yeni nesil enerji kaynakları, diplomasi, insan, güvenlik, dış politika hakkında gençlerin bilinçlenmesini sağlamak,
 • Üniversitede uluslararası ilişkiler, sektörel enerji, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler sahasında kariyer hedefleyen gençlerimizi bu alanda hazırlamak temel amaçlardır.
 • Lise öğrencisi olmak
 • Eğitimleri takip edecek zamana sahip olmak
 • Belirtilen alanlara ilgi duymak genel katılım şartlarıdır.
Katılımcıların, Türkiye’nin enerji politikaları, yenilenebilir enerjinin ekonomik önemi, yeni nesil enerji kaynaklarına yaklaşımlar ve beşeri faktörler hakkında fikir sahibi olabilmeleri ve çözüm üretebilmeleri hedeflenmektedir. Programa toplam 120 katılımcı alınacaktır.

Okuma listesi yanında, ilgili harita, yayınlanmış raporlar, belgeseller ve diğer materyaller program boyunca kullanılacaktır. Ders araç gereçleri vakıf tarafından karşılanacaktır.
1. Kur – Beşeri Bilimler
A. Türk Dış Siyasetini Anlamak
a1. Balkanlar
a1. Asya-Pasifik
a1. Afrika
a2. TİKA, YTB, TRT, THY Nedir? Ne yapar?

B. Modern Savaş ve Türkiye
b1. Düzensiz Savaş ve Güvenlik
b1. Türkiye’nin Kendini Koruma Şekli (UA Örgütler, Operasyonlar, Yatırımlar)
b1. Uluslararası Terör(izm)
b2. Siber Güvenlik

C. Medya ve İslamofobi
c1. Medyanın Yönlendirici Gücü
c1. Kritik Dönemlerde Yayıncılık (17-25 Aralık, Gezi, 15 Temmuz)
c1. Batı Dünyasında FETÖ Algısı
c2. İslamofobi

D. Operasyon: Hedef Türkiye
d1. Darbelere Bakış
d2. FETÖ: Dış Destekler
d2. Ekonomik Operasyonlar: Halkbank Örneği

2. Kur – Yeni Nesil Türkiye
A. Neden Yeni Enerji Arıyoruz?
a1. Nükleer Enerji: Akkuyu Nükleer Güç Santrali
a2. Dev Projeler: Yusufeli Barajı
a3. Doğalgaz Projeleri: TANAP, TÜRK Akımı

B. Bilişim Dünyası ve Türkiye
b1. Yazılımda Neredeyiz? Nerede Olmalıyız?
b2. Endüstri 4,0’a Genel Bakış
b2. Yeni Ekonomi Ar-Ge ve İnovasyon

C. Yeni Nesil Medya – Sosyal Medya
c1. Etkili Sosyal Medya Kullanımı
c2. Dijital Gazetecilik (Bloglar, Haber Siteleri vs.)
Başvuru Tarihi: 1 Ocak – 21 Ocak 2018
Mülakat Tarihi: 22 Ocak – 4 Şubat 2018
Mülakat Sonuçları: 5 – 9 Şubat 2018
Başlangıç Bitiş
1.       Kur 10.02.2018 3.03.2018
2.       Kur 10.03.2018 31.03.2018
Program Süresi 8 Hafta / 2 Kur
TÜGVA – 0 262 321 2071
İlçe Temsilcilikleri
Okul Temsilcileri
Danışman Öğretmenler
TÜGVA Kocaeli Lise Koordinatörlüğü
 • Öğrenciler, programa başvurabilmek için başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekir.
 • Yapılan değerlendirmenin ardından seçilen öğrenciler, sözlü mülakata tâbi tutulacaklardır.
 • Başvuru Tarihi: 1 Ocak – 21 Ocak 2018

Başvurular sona ermiştir.